| Sportcentrum Koráb
Sportcentrum KorábSportcentrum Koráb

Všeobecné obchodní podmínky SC KORÁB

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Platnost
  1. tyto všeobecné obchodní podmínky Sportcentrum Koráb, upravují služby provozované společností SC Koráb, s.r.o..
  2. součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je právě platný ceník.
  3. právní vztahy, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláště uzavřenou smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.
 2. Objednávka
  1. Objednavatel si objednává služby provozované společností SC Koráb, s.r.o. prostřednictvím objednávky, kterou podá osobně na recepci areálu nebo své požadavky pošle emailem.
  2. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné splnění.
  3. Objednávka se uzavírá na celé hodiny respektive půlhodiny.
  4. Objednávka obsahuje:
  5. U beachvolejbalu 55 minut hry + 5 minut úklidu dvorce prováděného objednavatelem
  6. Trenéra podle ceníku
  7. Ostatní definované parametry
  8. Objednávka nezajišťuje stálé číslo sportoviště. V případě, že zákazník vyžaduje hraní na jednom konkrétním sportovišti bez možnosti přesměrování na jiné sportoviště, zaniká mu nárok na náhrady.
 1. Potvrzení objednávky
  1. Potvrzením objednávky se rozumí její potvrzení emailem nebo podpisem objednávky na recepci.
  2. Společnost SC Koráb, s.r.o. má možnost v případě oprávněné pochybnosti (např. o platební schopnosti objednatele) objednávku nerealizovat, případně smlouvu vypovědět s okamžitou platností, přičemž tím není dotčeno právo SC Koráb s.r.o. na náhradu vzniklé škody.
  3. Objednavatel i SC Koráb, s.r.o. budou v rámci smluvního vztahu respektovat obchodní podmínky, ceníky a technické možnosti.
 2. Realizace objednávky
  1. SC Koráb s.r.o. bude postupovat podle pokynů objednavatele obsažených v objednávce.
  2. K činnosti nad rámec objednávky si vyžádá předchozí souhlas objednavatele.
 3. Platba objednávky
  1. Klient je povinen uhradit objednávku do data splatnosti. Při nedodržení data splatnosti si SC Koráb, s.r.o. vyhrazuje právo objednávku zrušit.
  2. U beachvolejbalové školy se za uzavřenou objednávku považuje platba všech jejích objednatelů.
 4. Reklamace, odpovědnost
  1. SC Koráb, s.r.o. bude realizovat objednávky objednavatele ve shodě se zákony ČR.
  2. V případě oprávněné reklamace ze strany objednavatele se stanoví výše škody maximálně do výše neodebrané ceny služeb zaplacených objednavatelem.
 5. Povinnosti návštěvníka
  1. Návštěvník je povinen se seznámit s Provozním řádem areálu a Provozním řádem sportoviště.
  2. Návštěvník je povinen nahlásit příchod na sportoviště recepci sportovního areálu – recepce sdělí návštěvníkovi číslo sportoviště.